Hòa Bình: Xây dựng và công bố công khai các tiêu chí thi đua cụ thể

Thứ sáu - 02/03/2018 16:41
Sở GD&ĐT Hòa Bình yêu cầu các phòng chức năng, chuyên môn, nghiệp vụ Sở, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị, trường học trực thuộc thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng, từng bước khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
Trong đó nhấn mạnh: Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục là việc làm thường xuyên, không phô trương, hình thức, là giải pháp quan trọng để tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo.
Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thấm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy định, yêu cầu không còn phù hợp, dễ dẫn tới bệnh thành tích trong giáo dục.
 
Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục cho từng năm học, từng học kỳ, bảo đảm thực chất, phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của đơn vị, trường học.
 

Không tổ chức các hoạt động giáo dục trái quy định, gây áp lực cho người dạy, người học và cha mẹ học sinh; không lấy kết quả của các kỳ thi, các hoạt động giao lưu do địa phương tổ chức để đánh giá xếp loại thi đua, xét khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị.
 
Thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp, quy chế dân chủ ở cơ sở giáo dục; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi, biểu hiện tiêu cực trong dạy, học và bệnh thành tích trong giáo dục.
 
Xây dựng và công bố công khai các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, có đầy đủ cơ sở khoa học, minh chứng rõ ràng, phù hợp với thực tế, đặc thù của từng địa phương, đơn vị, trường học. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về yêu cầu dạy và học thực chất; cổ vũ, động viên, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học...
 

Nguồn tin: Theo Giáo dục thời đại:

Tin mới cùng chuyên mục

Tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây