Hiệu trưởng Hoa Kỳ phát triển chương trình giảng dạy như thế nào?

Thứ ba - 06/03/2018 08:41
TS Ngô Thị Thùy Dương - Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục – Học viện Quản lý Giáo dục, cho biết: Phát triển chương trình, giảng dạy và đánh giá; Xây dựng cộng đồng nhà trường hỗ trợ chăm sóc học sinh là 2 trong 10 tiêu chuẩn trong chuẩn nghề nghiệp của lãnh đạo trường học ở Mỹ.
Phát triển chương trình, giảng dạy và đánh giá
 
Các nhà lãnh đạo trường học hiệu quả phải phát triển và hỗ trợ xây dựng một cách hệ thống về chương trình, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập để thúc đẩy sự thành công cũng như sự phát triển của mỗi học sinh. Do đó, người lãnh đạo hiệu quả phải:
Một là, thực hiện các hệ thống có tính gắn kết của chương trình giảng dạy, hướng dẫn, và đánh giá nhằm thúc đẩy sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của nhà trường, thể hiện kỳ vọng cao vào kết quả học tập của học sinh, phù hợp với các tiêu chuẩn và đáp ứng về mặt văn hóa.
Hai là, xây dựng và tập trung vào các hệ thống phát triển chương trình giảng dạy, hướng dẫn, và đánh giá trong từng cấp học và giữa các cấp học để thúc đẩy học sinh học tập thành công, yêu thích học tập, hình thành các đặc tính và thói quen của người học, và ý thức lành mạnh của bản thân.

Ba là, đẩy mạnh thực hành giảng dạy phù hợp với kiến thức, khả năng học tập và sự phát triển của học sinh, phương pháp sư phạm hiệu quả và gắn với nhu cầu của mỗi học sinh.
Bốn là, bảo đảm thực hành giảng dạy có sự thử thách về tri thức, trải nghiệm của học sinh, phát hiện các điểm mạnh của học sinh và những khác biệt cá nhân.
Năm là, đẩy mạnh việc sử dụng hiệu quả công nghệ trong việc phục vụ giảng dạy và học tập.
Sáu là, sử dụng các cách đánh giá phù hợp với kiến thức, khả năng và sự phát triển của học sinh và tiêu chuẩn kỹ thuật đo lường.
Thứ bảy, sử dụng các dữ liệu đánh giá hợp lý để theo dõi và giám sát sự tiến bộ của học sinh nhằm đưa ra những hướng dẫn đối với mỗi học sinh.
 
Xây dựng cộng đồng nhà trường hỗ trợ chăm sóc học sinh
 
Các nhà lãnh đạo trường học hiệu quả phải quan tâm, chăm sóc chu đáo học sinh và hỗ trợ cộng đồng nhà trường để thúc đẩy sự thành công học tập và hạnh phúc của mỗi học sinh. Cụ thể, người lãnh đạo hiệu quả phải:
Thứ nhất, xây dựng và duy trì một môi trường trường học an toàn, quan tâm chăm sóc và lành mạnh, đáp ứng các nhu cầu học tập, tình cảm, thể chất và xã hội của mỗi học sinh.
Thứ hai, tạo ra và duy trì một môi trường trường học trong đó mỗi học sinh được biết đến, được chấp nhận và có giá trị, được tin tưởng và tôn trọng, được chăm sóc và khuyến khích để trở thành một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng nhà trường.
Thứ ba, cung cấp các hệ thống có tính gắn kết trong việc hỗ trợ học tập và xã hội, các dịch vụ, các hoạt động ngoại khóa và điều kiện ăn ở để đáp ứng tốt các nhu cầu học tập của mỗi học sinh.
Thứ tư, phát triển, thúc đẩy các mối quan hệ giữa cộng đồng và nhà trường, giữa các học sinh để tạo ra các giá trị và hỗ trợ học tập tích cực và phát triển về mặt tinh thần và xã hội của mỗi học sinh.
Thứ năm, quản lý học sinh, nuôi dưỡng và củng cố sự tham gia của học sinh trong nhà trường.
Thứ sáu, xây dựng môi trường học tập đầy cảm hứng với các nền văn hóa và ngôn ngữ của cộng đồng nhà trường.
 

Nguồn tin: Theo Giáo dục thời đại:

Tin mới cùng chuyên mục

Tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây